slajd1.pngslajd3.pngslajd2.png

Proboszczowie stulecia 1910-2010

Ks. Józef Łomozik 1906-1931

Urodzony 29.10.1876 r. w Cieszynie, gdzie ukończył gimnazjum. Po studiach teologicznych w Ołomuńcu, został wyświęcony w 1891 r. Wikary w Zebrzydowicach i Frysztacie, następnie w latach 1898-1906 proboszcz w Dąbrowie. Od 1906 r. proboszcz w Grodźcu, w 1910 r. wybudował nowy kościół parafialny, na budowę którego przeznaczył swój majątek. Za zasługi mianowany został radcą duchowym i wicedziekanem. W 1931 r. przeszedł na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia. Przeniósł się do Ustronia, gdzie zmarł 4.04.1937 r. Pochowany na cmentarzu w Grodźcu.

 

Ks. Karol Masny 1932-1956

Urodził się w 1.01.1899 r. w Strumieniu. W 1918 r. ukończył Gimnazjum Polskie w Cieszynie. W 1917 r. powołany do służby wojskowej, w latach 1918 - 1921 pracował w szpitalu wojskowym w Dziedzicach. Skończył studia teologiczne w Poznaniu i Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 r. Wikary w Grodźcu, Siemianowicach Śląskich i Skoczowie. Od 1932 r. proboszcz w Grodźcu. W czasie II wojny światowej uczestnik ruchu oporu w ZWZ. Dwukrotnie aresztowany przez hitlerowców i osadzony w obozie w Mauthausen-Gusen oraz w więzieniu w Raciborzu. Po wojnie powrócił do Grodźca, gdzie żył i pracował do śmierci 20.01.1956 r. Pochowany na cmentarzu w Grodźcu.

 

Ks. Alojzy Bima 1956-1978

Urodził się 17 czerwca 1913 roku w Grodźcu. W 1934 r. ukończył Gimnazjum Klasycznego w Cieszynie. Studiował w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, święcenia otrzymał w 1939 r. Wikary w Wędryni, Dębowcu i Goduli. Administrator parafii w Lesznej Górnej i Puńcowie, od 1956 r. proboszcz w Grodźcu. Budowniczy kościoła w Łazach w 1971 r. W 1978 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Świętoszówce, gdzie zmarł 3.01.2008 r. Pochowany na cmentarzu w Grodźcu.

 

Ks. Gerard Kurpas 1978-2009

Urodził się 17 IV 1937 roku w Kochłowicach. Od 1952 r. nauka w Technikum Mechanicznego Zakładu Urządzeń Technicznych w Świętochłowicach, następnie do matury w 1956 r. w Gimnazjum św. Jacka w Katowicach. Studia teologiczno-filozoficzne w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, święcenia kapłańskie w 1961 r. Wikariusz w Goduli, Krzyżowicach, Łagiewnikach, Chorzowie, Katowicach i Tychach. Od 1978 r. proboszcz w Grodźcu. Twórca domu rekolekcyjnego w Bierach i kościoła filialnego w Świętoszówce. Przyczynił się do utworzenia nowych parafii, w Bielowicku i w Bierach. We wrześniu 2009 r. przeszedł na emeryturę, za zasługi dla Kościoła mianowany kanonikiem. Zmarł 26.05.2014 r. Pochowany na cmentarzu w Grodźcu.

 

Ks. Andrzej Szczepaniak 2009-

 

Urodził się 29.04.1966 r. w Myślenicach. Ukończył szkołę średnią 1984 r. w Sułkowicach, następnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, gdzie do 1990 r. studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej, święcenia kapłańskie w 1990 r. Wikary w parafii p. w. Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach k/Oświęcimia i parafii. p. w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Od sierpnia 2009 r. administrator parafii p. w. Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu.