slajd1.pngslajd3.pngslajd2.png

Kościół filialny w Świętoszówce

Historia kościoła w Świętoszówce

Budowa kościoła rzymskokatolickiego w Świętoszówce podyktowana była potrzebą duchową społeczności parafialnej tej małej podbeskidzkiej miejscowości liczącej w latach  90- tych zaledwie 551 mieszkańców. Daleka odległość od kościoła parafialnego w Grodźcu, a także niebezpieczna droga szybkiego ruchu skłoniła mieszkańców do intensywnych starań  o wybudowanie obiektu sakralnego. Po długich rozważaniach dotyczących lokalizacji kościoła zdecydowano  się na parcelę przylegającą do boiska szkolnego będącą własnością Sióstr Miłosierdzia Bożego z Krakowa. Przekazanie działki przez Siostry z Krakowa nastąpiło 27 listopada 1989 roku. Następną część działki potrzebną na drogę dojazdową do świątyni podarował pan Henryk Stroka. W grudniu 1989 roku na wiejskim zebraniu w Świętoszówce został utworzony Społeczny Komitet Budowy Kościoła, w skład którego weszli: ks. proboszcz Gerard Kurpas, jako administrator i ks. senior Alojzy Bima, pan Henryk Stroka jako przewodniczący, pan mgr inż. Jan Piszczałka i pan mgr inż. Benedykt Samol jako zastępcy oraz 30 członków. Projekt architektoniczno- budowlany wykonał architekt pan mgr Edward Kisiel  z Cieszyna, konstrukcję budowlaną pan inż. Jan Gach z Bielska ? Białej, a projekt instalacji elektrycznej pan mgr inż. Jan Piszczałka. Nadzór nad budową objął pan Jan Gańczarczyk z Jasienicy, a kierownictwo budowy przyjął pan Eugeniusz Frycz ze Świętoszówki. Zakładano, że środki na realizację inwestycji pochodzić będą w pierwszej kolejności i największej części  od mieszkańców Świętoszówki oraz ze zbiórek organizowanych  w sąsiednich i innych parafiach,  z darowizn i fundacji firm krajowych i  zagranicznych. Wierni przyjęli to wielkie zadanie budowy kościoła ze zrozumieniem i wielką ofiarnością. Po zgromadzeniu materiałów budowlanych, które dawały realną gwarancję rozpoczęcia tego ogromnego przedsięwzięcia, dnia 7 kwietnia 1991 roku podczas uroczystej mszy polowej ks. proboszcz Gerard Kurpas poświęcił działkę pod budowę kościoła, a dzień 13 maja 1991 roku zapisał się jako dzień, w którym rozpoczęto to wielkie dzieło. Pomimo wielu trudności, oraz dużego kryzysu gospodarczego, ale dzięki wielkiemu wysiłkowi mieszkańców i dobrze zorganizowanej pracy  dnia  1 sierpnia 1991 roku położono pierwszy strop  na fundamencie kościoła. Jeszcze przed zimą wyłoniły się mury nawy głównej, a 5 czerwca wieżę kościelną zwieńczył krzyż. Dnia 7 czerwca 1992 roku podczas uroczystości Zesłania Duch Świętego ks. bp Tadeusz Rakoczy dokonał aktu wmurowania tablicy pamiątkowej, która wcześniej poświęcona została przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach podczas III pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Była to pierwsza doniosła uroczystość w budującym się kościele. Dwa lata  później dnia 21 maja 1994 roku  w obecności licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych bp Tadeusz Rakoczy poświęcił nową  świątynię pod wezwaniem Ducha Świętego,  która została wzniesiona jako kościół filialny parafii pw. św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Dnia 22 maja  1994 roku w dzień Zesłania Ducha Świętego odbyła się pierwsza uroczystość odpustowa w nowo poświęconym kościele.