slajd3.pngslajd1.pngslajd2.png

Budowa Kościoła

Swój zamiar przedstawił parafianom i prosił o składanie ofiar, co zostało pozytywnie przez nich przyjęte. Już ks. Chrobok na ten cel uzbierał 600 koron. Ks. Łomozik zwrócił się także do Starostwa Powiatowego w Bielsku o zgodę na zbiórkę publiczną na terenie Śląska Cieszyńskiego. Ponad rok grodziecki kościelny Franciszek Kisiała bezinteresownie chodził po kweście, dzięki której zebrał znaczącą sumę. Jego ofiarność na trwałe zapisała się w historii parafii. Zwrócił się także proboszcz do swego metropolity we Wrocławiu, ks. kardynała Jerzego Koppa, z prośbą o udzielenie zezwolenia na poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Po uroczystym nabożeństwie 2.12.1908 r., w dniu 60-tej rocznicy panowania cesarza Franciszka Józefa I., wyruszyła procesja na miejsce budowy, gdzie ks. Łomozik poświęcił kamienie.

Po otrzymaniu oficjalnej zgody na budowę, komitet kościelny rozpisał przetarg, opiewający na kwotę 120.000 koron, który wygrał doświadczony budowniczy z Cieszyna Ludwik Kametz (1848-1923). Na budowę kościoła popłynęły ofiarne datki patronów - 5.000 koron od arcyksięcia Fryderyka Habsburga i 6.000 od Strzygowskich, grodzieckich dziedziców. Ks. kardynał Kopp ofiarował 20.000, Sejm Śląski w Opawie 8.000, a skromny rolnik z Łaz, Gunia aż 8.000 koron. Dało to w sumie 47.000 koron, zaś reszta, 73.000 koron, została pokryta z kwesty przeprowadzonej przez kościelnego Kisiałę.

O darmowe wykonanie planów kościoła proboszcz poprosił arcyksięcia Fryderyka. Wykonał je Albin Theodor Prokop (1835-1916), architekt arcyksiążęcej Komory Cieszyńskiej, który już na swoim koncie posiadał projekty kościołów w Trzyńcu (1883) i Bystrzycy (1895).

Zaprojektował on niezwykle szlachetną w proporcjach, jednowieżową, neogotycką świątynię, umiejętnie wkomponowaną w miejscowy krajobraz. Grodziecki kościół posiada klasyczny dla gotyku plan krzyża łacińskiego, oraz podział na przedsionek pod wieżą, nawę główną, nawę poprzeczną oraz prezbiterium z zakrystią. Gotycki styl podkreślony został przez czerwoną cegłę, z jakiej został wystawiony i kamienne elementy architektoniczne (łuki, kwiatony, kolumny itp.). Długość kościoła wynosi 37 m, szerokość w transepcie 22 m, wysokość nawy głównej 18,5 m, nawy poprzecznej 15 m, natomiast wieża posiada 26 m (z iglicą 38 m, a wraz z krzyżem 42,5 m). Jego architektura zewnętrzna oznacza się systemem przypór, ostrołukami okien, triforiami na wieży, neogotycką kamieniarką, sygnaturką na skrzyżowaniu naw, wysokimi dachami i wysmukłą iglicą wieżową.